Hiển thị tất cả 9 kết quả

Thuốc kháng sinh

Amoksiklav 625mg

0

Thuốc kháng sinh

Augmentin 250mg

0

Thuốc kháng sinh

Bactirid 

0

Thuốc kháng sinh

Cefotaxim 1g

0

Thuốc kháng sinh

Cephalexin

0

Thuốc kháng sinh

Fabapoxim 200mg 

0

Thuốc kháng sinh

Sukanlov

0

Thuốc kháng sinh

Tetracyclin

0

Thuốc kháng sinh

Trimazon

0